Thursday، 17 January 2019  
  • اینترنت هوشمند :

با استفاده از سرویس اینترنت هوشمند افق نت امکان برقراری ارتباط اینترنت از طریق خطوط تلفن (dialup)  با خطوط هوشمند به راحتی میسر خواهد بود. تفاوت این نوع سرویس با خطوط Dialup معمولی ، عدم نیاز به Username  و Password ، دسترسی سهل و آسان ، پرداخت بر روی قبض تلفن و بدون محدودیت بودن آن می باشد . در حال حاضر این خدمات درتهران وکرج قابل بهره برداری می باشد .هزینه هر دقیقه استفاده از این خدمات 5 تومان بوده و محاسبه آن ازطریق مخابرات بر روی قبوض تلفن صورت می گیرد .
شماره های هوشمند اینترنت افق نت ( تهران )
     9092 3032 33
     9092 3032 34
شماره هوشمند اینترنت افق نت ( کرج )
     9092 3223 33

  • تلفن بین الملل هوشمند افق نت :

با بهره گیری از این نوع خدمات امکان تماس تلفن بین الملل بدون نیاز به کارت تلفن (رمز و یا PIN ) و تنها با داشتن شماره ده رقمی هوشمند افق نت میّسر خواهد بود . از امکانات این نوع خدمات در دسترس بودن پرداخت بر روی قبض تلفن و بدون محدودیت بودن آن می باشد .
شماره هوشمند تلفن بین الملل افق نت (فقط تهران )           
      9092 3032 35
آمریکا و کانادا دقیقه ای 49  تومان

 
پنجشنبه، ۲۷ دي ۱۳۹۷

شماره های هوشمند
9092 3032 33
9092 3032 34

تلفن بین الملل افق
9092 3032 35